Stel cookie voorkeur in

Kinderen van het Rondeel in de politiek

Op vrijdag 3 november hebben twee leerlingen uit groep 7 en groep 8 van het Rondeel deelgenomen aan het Bossche kinderparlement. Dit vond plaats in de vergaderzaal van de wethouders van 's-Hertogenbosch in het stadhuis. We hebben aan de wethouders en het kinderparlement de vraag gesteld hoe we als basisschool de overgang van groep 8 naar de brugklas zouden kunnen verkleinen. Ideeën die tijdens het parlement onder andere naar voren kwamen waren : Meer huiswerk, kinderen leren zelfstandig te plannen en eerder starten met vreemde talen zoals Engels.  Ook hebben we het gehad over een uitwisseling met middelbare scholen. We hebben deze ideeën voorgelegd aan de wethouder, die deze ideeën meeneemt naar de gemeenteraad. Daarnaast wordt er een commissie opgericht om met leerlingen van andere scholen te discussiëren over dit onderwerp. In april zullen wij als school wederom mee gaan vergaderen over actuele onderwerpen.